1. 2013

  În Monitorul Oficial nr 399 din 03.07.2013 a fost publicatã Hotãrârea de Guvern nr. 366 prin care s-a aprobat stema Comunei Periam. Stema a fost conceputa de Rusan Vintila si fiul acestuia Tiberius Rusan.

 2. 2013

  Se finalizează proiectul transfrontalier în parteneriat cu primăria Orasului Mako: Punte ecologică peste râul Mures între Mako-Periam. În cadrul proiectului s-a construit un Info-centru pentru educație ecologică si două turnuri de observatie la Periam Port.

 3. 2013

  Se inaugurează corpul 2 al Liceului Teoretic Periam lângă Scoala Mică în centrul comunei.

 4. 2012

  Se finalizează proiectul transfrontalier în parteneriat cu primăria Orasului Mako: Ecoturul Muresului Inferior între Periam Port si Mako. În cadrul proiectului s-au achizitionat canoe de tură, biciclete si echipament de camping pentru realizarea de ture ecologice între Periam Port si Mako.

 5. 2012

  Se inaugurează Baza sportivă multifunctională din comuna Periam.

 6. 2011

  Se inaugurează Sala sportivă multifunctională din comuna Periam.

 7. 2011

  Se finalizeaza lucrările la Statia de epurare din comuna Periam.

 8. 2009

  Se inaugurează reteaua de apă curentă pe toată raza comunei.

 9. 2008

  Ca urmare a unui referendum Comuna Periam se desparte de satul Pesac, care devine Comuna Pesac.

 10. 2007

  Ansamblul Muguri de tezaur a luat nastere in anul 2007, ca urmari a implementarii proiectului Copilaria, intre credinta si traditie.

 11. 2002

  Pe data de 12 si 13 iulie a avut loc prima editie a festivalului Rock la Mures pe scena din pãdurea de la Periam Port, un festival de muzică rock, hardcore, alternative, gothic. La festival au participat trupe din tară, ca de exemplu trupa Implant Pentru Refuz, care s-a bucurat de cel mai mare succes la public, precum si trupe din Germania, Elvetia, S.U.A., Danemarca. Ultima editie a festivalului a avut loc în anul 2008.

 12. 2002

  Multe gospodării din Periam sunt racordate la reteaua de gaz metan.

 13. 1999

  Este dată în functiune centrala telefonică digitală, oferind posibilitatea mai multor locuitori ai comunei Periam să aibă acces la servicii telefonice.

 14. 1990 - 1995

  S-au desfiintat C.A.P.-ul, I.A.S.-ul, Repasat-ul, Sectia de confectionare a covoarelor de la Fabrica de pălării, Cofetăria, Zootehnia. În schimb au apărut primele firme private, la început magazine mixte, apoi specializate. S-au privatizat morile, restaurantele. Fabrica de pălării a avut mult de suferit. În incinta acesteia se produc mai mult produse nespecifice domeniului în care lucra fabrica.

 15. 1990

  Se forează si se instalează o sondă de apă geotermală. Adâncimea sondei este de 1.411 m, ar eun debit de 10 l/s si o temperatură de 58°C.

 16. 1989

  În centrul comunei sunt arse o parte din documentele din arhiva primăriei de către revolutionari.

 17. 1974

  Muresul inundă Periam Port-ul.

 18. 1970

  În acest an are loc cea mai mare inundatie din istoria Periamului.

 19. 1957

  Biserica Ortodoxã din Periam este renovatã atât pe exterior cât si în interior si pe data de 14 septembrie este sfintitã de cãtre Mitropolitul Vasile Lazarescu.

 20. 1956

  Deportatii din Bãrãgan vin acasã.

 21. 1951

  În luna iunie sunt deportati în Bãrãgan o mare parte din periamoseni.

 22. 1944

  Al doilea Rãzboi Mondial, germanii încep sã pãrãseascã Periamul.

 23. 1939

  Emil Seelig jr. înfiinteazã fabrica "Angar" pentru prelucrarea lânei de Angora.

 24. 1933

  Pictorul Imre Capsa din Arad picteazã icoanele pe peretii Bisericii Ortodoxe. Wilhelm Haubenricht le aureste.

 25. 1927

  Se construieste monumentul eroilor din Primul Război Mondial din sponsorizările localnicilor.

 26. 1926 - 1927

  Se construieste Biserica Ortodoxã din Periam.

 27. 1922

  Clădirea în care se afla "Hotelul Dacia" din centrul Periamului este cumpărată de familia Henz. Aceasta deschide lângă hotel un magazin de textile si cinematograful din localitate, unde la început au rulat filme mute, imaginile fiind acompaniate cu pianul.

 28. 1913

  Se inaugureazã fabrica de imprimare pe materiale textile a familiei Grünn.

 29. 1882

  Inaugurarea tipografiei din Periam de cãtre Georg si Alois Pirkmayer.

 30. 1879

  Inaugurarea grãdinitei.

 31. 1878

  Federatia pompierilor Timis-Torontal a înfiintat în 1878 Asociatia de Pompieri Periam. Aveau de la început o pompă manuală si cisternă pentru apă trasă de cai. În 1878 Schannen Nicolae era comandant, iar primul presedinte a fost Theisz care era si preot romano-catolic de Haulik. În 1900 a primit statut de functionare. Prima remizã era un sopron din lemn. Remiza actualã este construitã tot pe acel loc, fiind o clãdire cu un etaj si un turn.

 32. 1869

  Inaugurarea liniei ferate si a postului de telegraf.

 33. 1866

  Se înfiinteazã Posta din Periam.

 34. 1856

  Se naste istoricul Ludwig Baróti-Grünn. Este sfintitã biserica Haulik.

 35. 1855

  Se naste poetul Karl Grünn.

 36. 1853

  Se naste arhitectul si scriitorul Ernst Schannen. Este construitã scoala din Haulik.

 37. 1846

  Întemeierea satului Haulik.

 38. 1831, 1833, 1836

  Epidemie de holerã. 277 morti.

 39. 1824

  Se construieste primãria satului.

 40. 1796

  Fosti locuitori ai Periamului fondeaza Sânpetru Nou (Totina).

 41. 1778

  În urma rãzboiului de 7 ani cu Habsburgii, Maria Theresia predã Banatul Ungariei. Periamul apartine de pretura Sânnicolau-Mare, comitatul Torontal.

 42. 1772

  Ridicarea bisericii Sf. Johann de Nepomuk.

 43. 1766

  O nouã colonizare. Periamul numãrã 977 de locuitori.

 44. 1765

  Colonizarea cu încã 74 de familii. În comuna Periam sunt înregistrate 234 case.

 45. 1761

  Mutarea satului pe malul de sud mai înalt al pârâului Aranca.

 46. 1752

  Sunt colonizate încã 29 de familii din Lothringen, Germania.

 47. 1749

  Încep primele lucrãri de realizare a unui dig pe malul râului Mures.

 48. 1748

  Satul este inundat de râul Mures. Sunt colonizate încã 6 familii.

 49. 1743

  Se construieste biserica în satul vechi, lângã Aranca.

 50. 1725,1726, 1731, 1739, 1740, 1742

  Satul este inundat de râul Mures.

 51. 1724

  Prima colonizare a Periamului cu germani - din zona Mainz si Trier.

 52. 1716

  Banatul este recucerit de Eugeniu de Savoya.

 53. 1598-1599

  Tãtarii distrug asezãrile din sudul râului Mures.

 54. 1387-1437

  Localitatea Priamus este amintitã pentru prima datã într-un act oficial din Cenad.

 55. 1332

  Este distrusă asezarea Rahonta (Periam Port) de către mongoli

 56. 1241

  ub domnia regelui Sigismund, Periamul este declarat oras

 57. Mil. I î.C.

  La Est de Periam s-a descoperit o necropolã din prima epocã a fierului, datată mil. I înainte de Hristos